Musikterapi for hurtigere helbredelse

Ideen om musik som en helende faktor, der kunne påvirke helbred og adfærd er mindst lige så gammel som Aristoteles´ og Platons skrifter.

En af de psykoterapeutiske hjælpemidler, der indgår i mange kræftbehandleres behandlingsstrategi er da også musikterapi. Der er nogen evidens for, at du kan høre og optage lyde under bedøvelsen med gavnlig fysiologisk effekt. Det vil sige, at du ikke bare føler dig bedre tilpas, men dit udbytte bliver måske også bedre.[1]

Musik har også vist sig at lindre smerter, når det bliver anvendt sammen med bedøvelse eller smertestillende medicin og kan resultere i, at der er behov for mindre mængder af disse medikamenter. Kliniske studier har vist, at musik både kan lette angst før operation og fremme en hurtigere heling.[2]

Et dobbeltblindet studie skulle finde ud af, om musik eller musik i kombination med terapeutisk suggession under bedøvelsen kunne forbedre helbredelsen hos kvinder, der fik fjernet livmoderen operativt.[3]

I studiet blev 90 kvinder, som fik fjernet livmoderen under operationen, udsat for enten musik, musik i kombination med terapeutisk suggesion eller lyde fra operationsstuen.

På operationsdagen havde de patienter, som hørte musik i kombination med terapeutisk suggesion, behov for mindre smertestillende medicin sammenlignet med kontrolgruppen.

Patienterne i musikgruppen oplevede mere effektiv smertelindring den første dag efter operationen og kom sig hurtigere efter operationen.

Ved udskrivelsen fra hospitalet var patienterne fra musik- og musik kombineret med suggesions- gruppen mindre trætte sammenlignet med kontrolgruppen. Der blev ikke noteret nogen forskel i forhold til kvalme, opkast, fordøjelse, velvære eller længden på hospitalsopholdet mellem grupperne.

Læs flere artikler på www.nårdiagnosenerkræft.dk


[1] Devine EC. Effects of psychoeducational care for adult surgical patients: a meta-analysis of 191 studies. Patient Educ Couns. 1992 Apr;19(2):129-42.

Astin JA. Mind-body therapies for the management of pain. Clin J Pain. 2004 Jan-Feb;20(1):27-32.

[2] Evans, D.: The effectiveness of music as an intervention for hospital patients: a systematic review. J Adv Nurs 2002; 37(1): 8-18.

[3] Nilsson, U., Rawal, N., Unestahl, LE., Zetterberg, C., Unisson, M.: Improved recovery after music and therapeutic suggestions during general anaesthesia: a double-blind randomized controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45(7): 812-17.

Share Button