Curcumin og brystkræft

cucuminDet kan betale sig at bruge masser af gurkemeje i maden, hvis man vil holde sig sund og rask. Forskning viser, at det sandsynligvis er indholdsstoffet curcumin, der har æren af de mange gavnlige effekter.

Studier har bl.a. vist god effekt i forhold til både forebyggelse og behandling af brystkræft. I lighed med, hvad der er observeret i studier med andre phytokemikalier (plantestoffer) ser det ud til, at en af de primære virkemekanismer er igangsættelse af apoptose d.v.s. selvmord hos kræftcellerne.[1]

Apoptose eller programmeret celledød spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af det korrekte antal celler i væv og organer. Cellerne har nogle specielle gener, som kan beskytte os mod unormal cellefunktion. Hvis cellerne skades af f.eks. frie radikaler i en grad, der er farligt for cellen, har den mulighed for at sætte væksttempoet ned, så der bliver mere tid til at reparere skaderne. Hvis ødelæggelserne er for store, vil et indbygget selvmordsgen blive aktiveret for at slå cellen ihjel.

Udover evnen til at stimulere dette selvmordsgen hos kræftcellerne har curcumin også kraftige anti-inflammatoriske egenskaber såvel som mekanismer, der kan forhindre brystkræftceller i at undslippe immuncellernes jagt på dem.[2]

Curcumin ser desuden ud til at kunne hæmme spredning ved metastaser andre steder i kroppen.[3] I et forsøg med mus med brystkræft, fik 68% af musene ingen eller meget få lungemetastaser, hvorimod det kun gjaldt for 17% af de mus, der ikke fik curcumin.[4]

I laboratorieforsøg med brystkræftceller har det vist sig, at curcumin også virker på kræftceller, der er genetisk resistente overfor kemoterapi ligesom det gælder både kræftceller, der er østrogen-positive og østrogen-negative.[5]

Omkring 25% af brystkræft tilfældene hos mennesker er positive overfor den vækstfaktor, der kaldes HER2+. Disse tumorer er mere aggressive og vokser og spreder sig hurtigere end andre.

“Curcumin har vist sig at nedregulere ekspressionen af HER2+  på samme måde som Herceptin, som er det lægemiddel, der anvendes til behandling af kvinder med HER2+-positiv brystkræft”, fortæller kræftforskeren Aggarwal, som står bag forsøget. ”Det ser oven i købet ud til, at curcumin er i stand til at gøre tumorerne mere følsom overfor kemo- og strålebehandling”.

Aggarwal pointerer, at på trods af disse lovende kræfthæmmende effekter, har curcumin ikke medført nogen af de alvorlige bivirkninger, som ofte følger med kemo og stråler. I nogle foreløbige studier med frivillige personer, som indtog 12 gram dagligt i 3 måneder, viste der sig ingen tegn på giftighed.

Forsøg med en kombination af EGCG fra grøn the og curcumin har i både reagensglas- og dyreforsøg vist sig at kunne stoppe deling af brystkræftceller og reducere niveauet af vækstfaktoren VEGF, som er nødvendigt for, at kræftcellerne kan danne nye blodkar til at nære tumoren. De mus, som blev behandlet med både curcumin og EGCG havde kun halvt så store tumorer og kun 25% VEGF i tumorerne i forhold til ubehandlede mus.[6]

Inge Kellermann
www.helsemail.dk
www.nårdiagnosenerkræft.dk


 

[1] Moiseeva EP, Almeida GM, Jones GD, Manson MM. Extended treatment with physiologic concentrations of dietary phytochemicals results in altered gene expression, reduced growth, and apoptosis of cancer cells. Mol Cancer Ther. 2007 Nov;6(11):3071-9.
Xia Y, Jin L, Zhang B, et al. The potentiation of curcumin on insulin-like growth factor-1 action in MCF-7 human breast carcinoma cells. Life Sci. 2007 May 16;80(23):2161-9

[2] Anand P, Sundaram C, Jhurani S, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin and cancer: An “old-age” disease with an “age-old” solution. Cancer Lett. 2008 Aug 18;267(1):133-64.
Zhang HG, Kim H, Liu C, et al. Curcumin reverses breast tumor exosomes mediated immune suppression of NK cell tumor cytotoxicity. Biochim Biophys Acta. 2007 Jul;1773(7):1116-23.

[3] Bachmeier BE, Mohrenz IV, Mirisola V, et al. Curcumin downregulates the inflammatory cytokines CXCL1 and -2 in breast cancer cells via NFkappaB. Carcinogenesis. 2008 Apr;29(4):779-89.

[4] Bachmeier B, Nerlich AG, Iancu CM, et al. The chemopreventive polyphenol Curcumin prevents hematogenous breast cancer metastases in immunodeficient mice. Cell Physiol Biochem. 2007;19(1-4):137-52.

[5] Poma P, Notarbartolo M, Labbozzetta M, et al. The antitumor activities of curcumin and of its isoxazole analogue are not affected by multiple gene expression changes in an MDR model of the MCF-7 breast cancer cell line: analysis of the possible molecular basis. Int J Mol Med. 2007 Sep;20(3):329-35.
Aggarwal BB, Banerjee S, Bharadwaj U, et al. Curcumin induces the degradation of cyclin E expression through ubiquitin-dependent pathway and up-regulates cyclin-dependent kinase inhibitors p21 and p27 in multiple human tumor cell lines. Biochem Pharmacol. 2007 Apr 1;73(7):1024-32.

[6] Somers-Edgar TJ, Scandlyn MJ, Stuart EC, et al. The combination of epigallocatechin gallate and curcumin suppresses ER alpha-breast cancer cell growth in vitro and in vivo. Int J Cancer. 2008 May 1;122(9):1966-71. www.lef.org

 

Share Button