Lungekræftpatienter får bedre overlevelse og livskvalitet ved at tage vitamintilskud

Et studie publiceret i Lung Cancer fandt, at mænd og kvinder med ikke-småcellet  lungekræfvitaminer13t, efter at de havde fået deres diagnose, oplevede en gennemsnitlig fordobling af  overlevelsen og bedre livskvalitet sammenlignet med de, der ikke tog tilskud.

Studiet fulgte 1.129 patienter med ikke-småcellet lungekræft, som var en del af  gruppen af lungekræftpatienter på den berømte Mayo Clinic i Minnesota. Deltagerne udfyldte spørgeskemaer om deres brug af vitaminer og mineraler, deres kræftbehandling, sygdommens udvikling og livskvalitet 6 måneder efter diagnosen, efter 1 år og hvert år derefter frem til efteråret 2002.

63% af deltagerne rapporterede, at de tog vitamin/mineraltilskud i opfølgningsperioden.

Patienternes behandling med operation, kemoterapi, stråler og/eller støttebehandling ud fra sygdommens stadie og generelle sundhedstilstand blev ikke påvirket af deltagelsen i studiet.

Den gennemsnitlige overlevelse i tilskudsgruppen var 4,3 år sammenlignet med 2 år for de, der ikke tog tilskud. Efter at have justeret for en række faktorer, blev den relative risiko for at dø i løbet af forsøgsperioden for tilskudsgruppen kalkuleret til at være 26% lavere end for de, der tilhørte gruppen, der ikke tog tilskud. Livskvaliteten var også større i gruppen af tilskuds-brugere end i den gruppe, der ikke tog tilskud.

Reference:
Lung Cancer Volume
84, Issue 2, Pages 97-206 (May 2014)
www.lef.org

Share Button