Prostatakræft, PSA og granatæble juice

Granatæble juice ser ud til at hæmme udviklingen i ( PSA (prostata-specifikt antigen) hos mænd, der er behandlet for prostatakræft. PSA er en markør i blodet, som korrelerer med tumorvækst og fremadskridende udvikling. granatæble9

Resultaterne af et lovende forsøg blev præsenteret på den årlige konference for American Urological Association i 2009.[1] Forsøget var startet i 2003 med 46 mænd, som efter at have afsluttet behandling for deres prostatakræft fortsat havde stigende PSA-niveau. Mændene fik nu godt 225 gram granatæble juice hver dag, indtil deres sygdom begyndte at udvikle sig igen.[2]

Fordoblingen af PSA-niveauet nedsattes signifikant fra et gennemsnit på 15 måneder ved starten til 54 måneder i opfølgningsperioden, hvilket tydede på en langsommere sygdomsudvikling, mens kræftcellernes vækst nedsattes med 12% og apoptosen steg med 17%.  Apoptose er cellernes ”selvmordsproces”.


 

[1] J Urol. 2009 April;181(4;Suppl 1):295. Abstract 826.

[2] Clin Cancer Res. 2006 Jul 1;12(13):4018-26.

www.lef.org

Share Button