Individuel kræftbehandling er fremtidens kræftbehandling

I dag behandles kræftpatienter på baggrund af række parametre i form af bl.a. kræfttype, sygdommens stadie og patientens helbredsmæssige tilstand.kræftcelle20

Udvælgelsen af den medicinske behandling, der tilbydes, sker ifølge kræftlægerne selv på baggrund af randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT). Medicinalindustrien og private fonde har gennem de sidst mange år udforsket nye lægemidler til kræftbehandlingen, som anvendes i forskellige kombinationer på kræftafdelingerne alt efter hvilke parametre man opfylder.

Der bliver udført mange tusind RCT hvert år på verdensplan. Selvom resultaterne af disse forsøg i det store og hele har været skuffende, når vi ser på det, vi kalder faste knuder eller tumorer hos voksne, som udgør 80-90% af alle kræftformer.

Ralph Moss er en af dem, der har fulgt kræftudviklingen og behandlingerne af sygdommen minutiøst siden 1970erne. Han har skrevet mange bøger om emnet og er en respekteret foredragsholder over hele verden. I en af hans seneste bøger bekriver han mulighederne for individualiseret kræftbehandling.[1]

Ifølge Ralph Moss kan de skuffende resultater skyldes, at udvælgelsen af patienter til de randomiserede forsøge sker på for ringe grundlag. Når man ikke ved hvem, der har størst sandsynlighed for at få gavn af behandlingen, og hvem den ikke nytter for, bliver mange patienter, der kun har en meget lille chance for et godt udbytte, inkluderet i forsøget, og det får naturligvis betydning for behandlingens statistiske effekt.

Moss er meget kritisk overfor udvælgelsen af behandlingen til en kræftpatient, som han kalder ”meget fejlbehæftet.” Den tilgang til behandlingen har ikke ført til gennembrud i behandlingen for nogen form for fremskreden kræft hos voksne, fastslår han. Faktisk har der de sidste 30 år kun været meget små fremskridt i behandlingen for de fleste former for fremskreden kræft.[2]

Tumorer varierer meget i forhold til, hvor sensitive de er overfor en given kræftbehandling og dermed naturligvis også overfor de kombinationer, der er så almindelige i dag. Selvom der tales mere og mere om individualiseret kræftbehandling, viser virkeligheden ifølge Moss, at den ikke er trængt igennem på kræftafdelingerne i praksis.

I dag er der faktisk tests, der kan vise, hvilken behandling, der er optimal ud fra den konkrete tumors helt individuelle karakteristika. Det betyder ikke bare et bedre udfald for kræftpatienten, men også en bedre behandlingsstatistik for kræftafdelingerne.

Det er oplagt, at der er en behandlingsmæssig gevinst ved at anvende lægemidler, som kræftcellerne reagerer på sammenlignet med stoffer, som viser en udstrakt resistens overfor lægemidlet. Begge dele kan vises ved laboratorieprøver.[3]

Fordelene kan ikke overvurderes: patienterne kan informeres om, hvilke lægemidler eller kombinationer, der har størst sandsynlighed for at dræbe deres individuelle kræftceller og hvilke, der har mindst sandsynlighed for en effekt. Det giver et meget bedre grundlag for et informeret valg eller fravalg af behandling fra patientens side.

Lægen vil kunne nøjes med anvende de lægemidler, der i laboratoriet har vist en effekt på patientens individuelle tumor og samtidig undgå at anvende lægemidler, der ikke er effektiv for netop denne patient, men stadig forbundet med store bivirkninger.

Samtidig sparer samfundet stort summer på kræftmedicin, som har meget lidt sandsynlighed for at have en effekt og kan bruge mere på dem, der virkelig har behov.

For at kunne udføre testen, skal laboratoriet ifølge Moss have en prøve med levende væv. Det kræver i de fleste tilfælde omkring 1 gram af en kræftpatients individuelle tumor, som skal tages på samme tid som biopsi eller operation for at være frisk nok. I forbindelse med nogle kræftformer som leukæmi kan testen udføres på en blodprøve.

Her er nogle af de laboratorier i Europa, der udfører disse tests.
Genoptix Laboratory Facility (Karlsbad Tyskland)
info@genoptix.com
clientservices@genoptix.com

Laboratory for Applaid Neoplasia Reseach and Cytostatics (Bonn Tyskland)
www.lance.de

Labor Dr. Limbach und kollegen medizinisches Versorgungszentrum (Heidelberg Tyskland)
www.labor-limbach.de

TherapySelect GmbH & Co. KG (Heidelberg)
www.therapyselect.de

Man kan også få lavet en test for cirkulerende kræftceller (CTC), som kan slå sig ned i andre organer og danne metastaser.[4]

[1]Moss, Ralph W.: Customized Cancer Treatment. How a powerful lab test predicts which drugs will work for you – and which to avoid. Equinox Press Lemont PA 2010 (kan købes på www.amazon.co.uk)

[2] Faguet, Guy; The War on Cancer: An Anatomy of Failure, A Blueprint For the Future. Springer NY 2006

[3] Chu, Edward and De Vita, Vincent: Pronciples af Cancer management: Chenotherapy. I: De Vita, VJ., Jr. Hellmann, Samuel, Rosenberg, Steven A. (Eds.). Cancer: Principles and Practice of Cancer Management

[4] Müller, V., Alix-Panabiéres, C., Pantel, K.: Insights into minimal residual disease in cancer patientes: Implications for anti-cancer therapies. Eur J Cancer 2010; 46: 1189-1197
Pachmann, U., Pachmann, C., Pantel, K.: Method for determining the concentrations af vital epithelial tumorcells in a bodily fluid. United State Patent No. US 7, 615, 358, B2. 10. Nov. 2009 section 1.

Share Button